AK Parti’den Finlandiya ve İsveç’e NATO iletisi

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisince bir otelde düzenlenen “Basın Buluşması” toplantısında, her gelişinde Diyarbakır’ın biraz daha gelişmiş, güçlenmiş, sükunet, selamet ve iyilik içinde bir kent olmasını görmekten büyük memnuniyet duyduğunu, bu huzur ve iyiliğin kente çok yakıştığını söyledi.

Diyarbakır halkının bunun değerini bilerek elde ettiği bu büyük huzur ve itimat ortamını arttıracağını vurgulayan Kurtulmuş, geçmiş deneyimlerinde bombanın, silahın, kaygının ve çatışmanın bulunduğu yerde insanlığın olmadığını gördüklerini belirtti.

“Hele hele bir meramını anlatmak, bir kaygısını anlatmak zorla, zorbalıkla, silahla, sopayla olabilecek bir iş değildir. Çukur aksiyonlarının olduğu vakitte Diyarbakır’a gelmiştim, o vakit sokaklarda yürürken halkımızın gözünde yalnızca kaygı vardı. Herkes birbirinden kaygı ediyordu.” tabirlerini kullanan Kurtulmuş, artık herkesin gözünde büyük bir sevinç ve coşku olduğunu, herkesin büyük bir inançla hareket ettiğini lisana getirdi.

Bunun kıymetli bir kazanım olduğunu, bu kazanımın yok edilmesine asla müsaade vermemeleri gerektiğine dikkati çeken Kurtulmuş, içeriden ve dışarıdan birtakım ögelerin Türkiye’yi tekrar karıştırmak istemelerine bu halkın bir daha fırsat vereceğine asla ihtimal vermediğini kaydetti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Bu çabayı yani barış ve iyiliği sağlama gayretini milletimizle, halkımızla birlikte sonuna kadar sürdüreceğiz. Diyarbakır, bugün kazandı, iyilikle çok daha net bir halde ortaya koymaktadır. 40 yılı aşkın bir müddettir bu milletin trilyonlarca dolar kaynağı maalesef bir yerlerden elde ettikleri silahlarla bu millete karşı pusu kuran terör odaklarının dizginlenmesiyle geçirilmiştir. Kentlerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz büyük bir huzursuzluk ve güvensizlik içerisinde yaşamış, yalnızca o değil, Türkiye her bakımdan ekonomik olarak büyük bir zorluğun içerisine girmiştir.”

Artık yerli ve yabancı konuklardan bahsedildiğini lisana getiren Kurtulmuş, turizmden tarıma, üretimden yatırıma kadar her alanda işlerin hoş bir formda yürüyebilmesinin yolunun barışın, iyiliğin ve huzurun sağlanmasından geçtiğine işaret etti.

Kurtulmuş, bu çerçevede terörle uğraşta ortaya koydukları kararlılığın ne kadar değerli ve haklı bir sorun olduğunu bugün sağlanan huzur ortamının ortaya koyduğunu vurguladı.

“TERÖRÜN MİLLETLERARASI DAYANAKLARINI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ” 

Organize sanayi bölgelerinde (OSB) yepisyeni fabrikaların kurulmaya başlandığını gördüklerini anlatan Kurtulmuş, Dokumacılık OSB’de 60’a yakın fabrikanın çok kısa müddette üretime başlamasıyla 10 binin üzerinde genci istihdam edecek bir potansiyelin ortaya çıkmasının da bu huzur ortamının sonuçlarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Bütün Diyarbakır ve bölge halkını bu huzur ve inanca sahip çıkmaya davet eden Kurtulmuş, bu çerçevede vatandaşların hak ve özgürlüklerini sonuna kadar koruyarak, onları geliştirerek fakat terör örgütlerinin de vatandaşların haklı taleplerini istismar etmesini önleyerek yollarına devam edeceklerini belirtti.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Terör öbür bir şeydir, demokratik yollarla hak talep etmek diğer bir şeydir. Bilhassa terörün milletlerarası dayanaklarını de görmezden gelemeyiz. Yalnızca Türkiye için söylemiyorum. Bölgemizdeki bütün ülkelerde son yıllarda terör vasıtasıyla yaşanmış olan altüst oluşların ardında kimlerin, hangi ülkelerin olduğu, hangi ülkelerin buradaki terör örgütlerini DEAŞ’ından PYD’sine, YPG’sininden PKK’sına kadar niye ve hangi imkanlarla desteklediğini bu millet biliyor. Bu kadar çok silah niye verilmiştir, lojistik takviyeler, istihbarat dayanaklar siyasi takviyeler niye verilmiştir? Bölge halkının iyiliği için değil. Bölge halkının bölünüp parçalanması, istikrarsız, inançsız hale gelmesi ve en nihayetinde de bölgedeki insanların Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Türkmenlerin birbirlerine düşman hale getirilmesi için bu örgütler desteklenmiş ve beslenmişlerdir.

İsmine da hoş ve şık bir isim bulmuşlardır. Buna da ‘vekalet savaşları’ diyerek yani kendi global çabalarının bu bölgedeki yansımalarını taşeron örgütler üzerinden yapmışlardır.”

Buna karşı halkın uyanık olması gerektiğini anlatan Kurtulmuş, 40 yıldır terörle uğraş etmiş ve artık bugün aşikâr bir noktada huzuru ve iyiliği sağlamış bir ülkenin çocukları olarak daha uyanık olacaklarını lisana getirdi.

Terörün ardındaki memleketler arası dayanakları görerek bunlara karşı da önlem alacaklarını söz eden Kurtulmuş, bu manada Türkiye’nin hem hudutları içinde hem sonları dışında terör örgütlerinin ortaya koyacağı bu bölge halklarını bölme ve parçalama, ülkeyi tehdit altına alma uğraşlarına karşı da uyanık olacaklarını ve alacakları önlemlerle yollarına devam edeceklerini söyledi.

FİNLANDİYA VE İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİK BAŞVURUSU 

Kurtulmuş, diğer bir değerli aktüel bahsin NATO ile ilgili alanda, bilhassa İsveç ve Finlandiya üzerinde başlayan tartışmalar olduğunu lisana getirdi.

Türkiye olarak ittifakların ne manaya geldiğini, bu ittifakların kendilerine hangi sorumluluklar ve imkanlar verdiğinin farkında bulunduklarına işaret eden Kurtulmuş, “Ama bu ittifakların içinde olduğumuz müttefiklerimizin de samimi bir halde Türkiye’ye karşı davranmalarını arzuluyoruz. Biz zira her alanda diplomasideki en büyük başarımız her şeyi açık bir biçimde, net bir biçimde masaya koymamızdır. Uzun yıllardır NATO’nun ceremesini çekmiş, yüklediği yükleri, sorumlulukları yerine getirmiş Türkiye, güvenlik taleplerini ihmal eden bir anlayışa asla müsaade etmez. Bu manada bilhassa İsveç’in terör örgütüne vermiş olduğu dayanak ortadadır. Siyasi ve lojistik takviyeler, tahminen istihbari dayanaklar, bütün bunlar ortadadır. Bu süreç içerisinde çok mu zordur Türkiye’nin güvenlik kaygılarının karşılanması? Bu güvenlik kaygılarının karşılanması Türkiye’nin temel beklentileridir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye nasıl samimi bir halde davranıyorsa muhataplarının da samimi halde davranmalarının istendiğini belirten Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ve bu manada yalnızca görüşme süreci içinde değil, görüşme süreçleri sonrasında şayet bu ülkelerin üyelikleri bir halde gerçekleşirse ondan sonra sonuna kadar güvenlik garantilerini almadan Türkiye, bu işe ‘Evet’ demeyecektir. Evet, bu süreçte birtakım kelamlar verilebilir, bu kelamların sonradan unutulması yahut yerine getirilmemesi Türkiye için masada değildir. Sonuna kadar Türkiye’nin güvenlikle ilgili kaygıları karşılanacaktır, garanti edilecektir. Bu kurumsal olarak bu ülkeler tarafından, bir güvenlik şemsiyesi olarak NATO tarafından da bu kabul edilecektir. Hasebiyle böylelikle sorumluluklar ve haklar çerçevesinde bir güvenlik şemsiyesi olan güvenlik örgütü NATO, Türkiye’nin görüşlerine hürmet ile yaklaşacak. Türkiye’nin tasalarını karşılayacak adımları atacaktır. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri’nin söylemiş olduğu ‘Türkiye’nin kaygılarını anlıyor ve haklı buluyoruz.’ manasındaki kelamlarını de bu çerçevede altını çizerek önemsediğimizi tabir etmek istiyorum. İşin özeti, bu coğrafyada artık çok uzun müddetli tansiyonların, çatışmaların olacağı bir periyoda girdiğimiz görülüyor.

Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere Balkanlar’daki yeni birtakım tansiyonlar başta olmak üzere, Kafkaslar’da devam eden, çok şükür Azerbaycan’ın Karabağ’ı işgalden kurtarmasıyla birlikte aşikâr bir istikrara kavuşan ortam olmasına karşın bilhassa Güney Kafkaslar’daki gelişmeler, Orta Doğu coğrafyasındaki gelişmeler, ta Mısır’a, Libya’ya kadar uzanan, Yemen’e kadar olan coğrafyadaki gelişmeler, Doğu Akdeniz’deki petrol ve doğal gaz aramaları üzerinden ortaya çıkan tansiyonlar bize bir şey söylüyor: Bundan sonra dünyadaki bütün büyük güçlerin uğraş alanı, rekabet alanı Türkiye’nin merkezinde bulunduğu bu coğrafyadır. Balkanlar, Kafkaslar, Karadeniz, Orta Doğu, Doğu Akdeniz, vesaire.”

Bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak ayakta durmaktan öteki bahtlarının bulunmadığını tabir eden Kurtulmuş, “Ne yapacağız, edeceğiz aramızdaki bütün görüşleri daima birlikte konsolide edeceğiz. Türkiye’yi her alanda daha güçlü bir ülke haline getirmek için uğraş edeceğiz ve inşallah Türkiye, bu bölgenin güvenlik ve istikrar adası olarak hem kendi güvenliğini ve istikrarını sağlayacak hem de bu bölgede ek çatışmaların, tansiyonların olmasının önüne geçen güçlü bir ülke olarak bölgesel istikrarın da merkezi ve teminatı olacak.” diye konuştu.

Kurtulmuş, yalnızca Ukrayna-Rusya krizinde güçlü ve ne yaptığını bilen bir Türkiye’nin kıymetinin bir sefer daha ortaya konulduğuna dikkati çekerek, şunları lisana getirdi:

“Hatırlayınız Türkiye, savaşın birinci anlarından itibaren yabancı gemilerin Karadeniz’e geçmesinin önüne geçerek Montrö Muahedesi’nin bize verdiği imkanı sonuna kadar kullanmış ve savaşın Karadeniz’de yaygınlaşmasının önüne geçmiştir. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye olmazsanız bunu yapma imkanınız olmaz. Münasebetiyle Türkiye, güçlü ve istikrarlı olmak mecburiyetindedir. Kendi geleceği, milletinin geleceği için bunu yapmak zorundadır. Bölge halklarının istikrarı için bunun gerçekleşmesi mecburidir ve tahminen hepsinden daha ötede, daha ileride dünya ve bölge barışının sağlanması için güçlü, iradesi sağlam ve gerçekte ayakları yere güçlü bir halde basan Türkiye’ye muhtaçlık vardır. Onun için diyoruz ki bunun en değerli yolu da Türkiye’nin kendi içerisindeki farklılıkları konsolide etmesi, gayelerimizi tıpkı istikamete yöneltmesi ve daima bir arada güçlü, büyük Türkiye yürüyüşümüze devam etmemizdir.”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin ne Suriye’nin ne Irak’ın ne de öteki bir ülkenin bir karış toprağında gözü yoktur. Biz Suriye’nin de Irak’ın da toprak bütünlüğünün sağlanması için oraların terör örgütlerinin cenneti haline gelmesi ve paramparça hale dönüştürülmesine karşıyız.” dedi.

Kurtulmuş, partisince bir otelde düzenlenen “Basın Buluşması” toplantısında, 30 yıl önce üç alanda mümkün tehlikelerin dünyanın geleceğini tesir altına alacağından kelam ettiklerini belirterek, bunların besin, güç ve su krizi olduğunu söyledi.

Bugün dünyada bir besin krizinin varlığının çok aşırı boyutlara ulaştığına dikkati çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti:

“Bu, yalnızca bir sonuçtur. Motamot göçmen sorununun sonuç olduğu üzere. Bundan ötürü dünya bir türbülansa girmiyor, birtakım yanlış uygulamalar sonucu olarak işte savaşlar, işgaller, ülkelerdeki ziraî alanların ekilemez hale gelmesi, hoyratça dünyanın zenginliklerinin kullanılması sonucu dünyada büyük bir iklim değişikliği süreciyle karşılaşmış olmamız, etrafın tahrip edilmiş olması üzere. Üst üste koyun, onlarca problem sonunda maalesef dünyada büyük bir besin problemiyle karşı karşıyayız.”

Bunun kıymetli global problemlerden biri olduğunu, gelecek on yılların çatışmalarını da körükleyeceğine işaret eden Kurtulmuş, bunun için içtenlikle bunu çözmeye niyetlenmek gerektiğini lisana getirdi.

Dünyada bugün sıkıntıları çözebilmek için her türlü kurum ve kuruluşun kurulduğunu, FAO, Dünya Sıhhat Örgütü ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bunlardan biri olduğunu tabir eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Ama temel sorun dünyadaki global sistemin kurum ve kuruluşlarının çökmüş olmasıdır. Bu kurumların hiçbir manasının olmadığı, besinle ilgili olarak FAO’yu, sıhhatle ilgili DSÖ’yü gördük. Pandemi sırasında DSÖ, Afrika’da sıhhat hizmetlerine ulaşamayan yüz milyonlarca beşere ne yapabildi? Münasebetiyle burada Türkiye olarak dünyada mazlum milletlere deva olabilecek kelamı ve siyaseti geliştirmeye çalışıyoruz. Fakat hiç kuşkunuz olmasın ki Türkiye olarak Türkiye’deki 85 milyon yurttaşımızın besin güvenliğini sağlayacak her türlü önlemi alıyoruz. Bu manada Tarım ve Orman Bakanlığımız bütün önlemleri almış vaziyettedir. Türkiye’de esasen pandemi sırasında da gördük. Birçok ülkede besin zincirlerinde kopmalar olmuşken Türkiye’de besin ve tedarik zincirlerinde bir değişiklik olmamıştır. Türkiye, bu manada kendi kendine kâfi bir tarım siyasetini geliştirmektedir ve burada da ulusal hassasiyetlerimize ulusal önceliklerimize ehemmiyet vermektedir. Bu manada global güç bir sorun. Bu meselede Türkiye, inşallah etkilenmeden yoluna devam edecektir.”

Gazetecilerin kira artışlarına ait sorusu üzerine Kurtulmuş, bilhassa iktisat alanında son devirlerde yaşadıkları bu sorun başta olmak üzere millet hangi problemle ilgileniyorsa o sıkıntının hükümetin masasında olduğunu söyledi.

İlgili bakanlıkların çalışma yürüttüğünü ve sonuçta eldeki imkanlar nispetinde vatandaşların lehine olabilecek adımların atıldığını belirten Kurtulmuş, “İşte birtakım teşviklerin, vergi iadelerinin verilmesi, minimum fiyatın yükseltilmesi üzere. Bunlardan kıymetli alanlardan birisi de konut fiyatlarındaki fahiş artış ve bilhassa kiralardaki inanılmaz yükselişlerdir. Maalesef bunun rasyonel, ekonomik hiçbir münasebeti yoktur. Burada gerekli önlemlerin alınması ve hiç kimsenin ‘Kiraları attıralım.’ diyerek bu türlü haksız bir kar elde etmek üzere bir yola sapmaması lazım. Bunun yalnızca bir temenni olarak tabir edilmesinin ötesinde nasıl durdurulabileceği, nasıl muhakkak bir çerçevenin içerisine alınabileceği, bakanlıklarımız bu çalışmayı yapıyor. Bitince de kamuoyuyla paylaşırlar.” tabirlerini kullandı.

HUDUT ÖTESİ OPERASYONLAR 

Hudut ötesi operasyonlara ait soru üzerine Kurtulmuş, şunları tabir etti:

“Türkiye’nin yaptığı hudut ötesi operasyonlar ‘Haydi bir operasyon yapalım.’ biçimiyle gündeme gelmiş sorunlar değildir. Her bir operasyon yapılmadan evvel uzun uzun tasarlanmış, planlanmış ve Türkiye’nin güvenlik tasalarını ortadan kaldırmak yani orada terörü kendi kaynağında durdurmak için atılmış olan adımlardır ve çok da isabetli olmuşlardır. Artık şunu biliyoruz ki Türkiye, başından itibaren çok net. Suriye’de, Irak’ın kuzeyindeki terör örgütleriyle ilgili kanaatlerini çok net bir biçimde milletlerarası alanda masaya koymuştur. Türkiye’nin ne Suriye’nin ne Irak’ın ne de öbür bir ülkenin bir karış toprağında gözü yoktur. Biz Suriye’nin de Irak’ın da toprak bütünlüğünün sağlanması için oraların terör örgütlerinin cenneti haline gelmesi ve paramparça hale dönüştürülmesine karşıyız. Aslında bu tavrımız Suriye idaresinin ve Irak hükümetlerinin de lehine olan bir tavırdır, Irak’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün önemsenmesidir. Oralarda birtakım demografik değişimleri sağlamak için yani asırlardır bir ortada bir arada yaşayan halkların ortasına fitne fesat sokarak oraları demografik olarak değiştirmenin bölgeye büyük bir istikrarsızlık getireceği kanaatindeyiz.

Türkiye, ağır bedeller ödeyerek görmüştür ki orada terör örgütlerinin etkin olması demek direkt doğruya Türkiye’ye terör saldırısı demektir.”

Hudut kentlerine düşen bombalar ve füzelerin, Türkiye’ye girmek isterken yakalanan canlı bombacıların unutulmaması gerektiğini, o bölgelerin ülkenin ulusal bütünlüğüne ziyan verecek fitne ve terör yuvası haline gelmesine Türkiye’nin müsaade etmeyeceğini söyleyen Kurtulmuş, bölgelerin terörden arındırılmasının Türkiye’nin ulusal problemi olduğu üzere Irak’ın ve Suriye’nin de ulusal sorunu olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, bu bölgelerdeki insanların asırlardır bir ortada yaşadığını lisana getirerek, “Ama o denli bir hale getirdiler ki DEAŞ’ı, PKK’yı, YPG’yi silahlandırarak bu bölgedeki insanları birbirine düşman haline getirdiler, Musul’da komşu olarak yaşayan beşerler birbirlerine silah doğrultur hale geldi. Bundan ötürü buraların, hudut ötesindeki terör yuvalarının dağıtılması Türkiye’nin bekası, güvenliği bakımından gereklidir. Bu operasyonların bir diğer nedeni ise o bölgelerde yaşayan halkın inançlı bir biçimde geri dönüşünü sağlamak, oraların terör örgütlerinden arındırılarak Suriyeli ya da Iraklı kardeşlerimizin kendi bölgelerine daha rahat bir biçimde dönmesini temin etmektir.” diye konuştu.

Şu anda ellerindeki sayıların yaklaşık 500 bin Suriyelinin kurulmuş olan inançlı bölgelerdeki konutlarına döndüklerini gösterdiğine işaret eden Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Hatta şayet bu hudut ötesi operasyonlar olmasaydı artık kimileri bu türlü ırkçı telaffuzlarla abartıyorlar ya Türkiye’deki göçmen sorununu, inanın ki Türkiye’ye ek 5 milyon daha göçmen gelirdi. Hudut ötesi operasyonlar bu manada oralarda güvenliğin aşikâr bir noktada tutulmasını, olumlu noktada tutulmasını sağlamış ve oradan yeni göç dalgalarının önüne geçilmiştir. Orada yaşayan hiçbir sivil halka ziyan gelmemiştir. Orada da nasıl Türkiye’nin içerisinde kardeşlerimizle terör örgütleri mensuplarını ayırt ediyorsak Suriye’de de Irak’ta da yaşayan kardeşlerimizle teröre takviye veren ögeleri birbirinden ayırt ediyoruz. Bu operasyonları sürdürüyoruz.”

NATO İLE İLİŞKİLER 

NATO’ya ait soru üzerine de Kurtulmuş, Türkiye’nin ne söylediğini bilen ve elindeki bütün diplomatik imkanları milletin lehine koz olarak kullanmasını başarabilen bir ülke olduğunu vurguladı.

Şu anda Türkiye’nin uzun yıllardır müttefiklik münasebeti içinde bulunduğu, vakit zaman tansiyon yaşadığı, vakit zaman bu ağır yükü “Niye taşıyoruz?” dediği NATO ittifakının içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları lisana getirdi:

“Güvenlik şemsiyesinin içerisindedir, müzakereler devam ediyor. Bu müzakerelerde Türkiye’nin tutumu, usulü aşikardır. Görüyorsunuz İsveçliler, Finlandiyalılar geliyor. Onlar da ‘Aman ne olur bizi alın.’ babında şeyler söylüyorlar. Tıpkı biçimde Amerikalılar, bu hususta bir diğer halde bu süreçle ilgili fikirlerini tabir ediyor. Halimiz nettir, Türkiye’nin NATO üyesi olarak elinde veto hakkı vardır. Şayet Türkiye, güvenlik kaygıları temin edilemez, bu tasalar ortadan kaldırılamazsa bu ülkelerin NATO’ya girişi ile ilgili gereğini yapar. Burada da özdendir. Güvenliğin temin altına alınacağı düzeneklerin kurulmasını da Türkiye talep eder. Bu talepleri gerçekleştirmek için de gerekli çabayı eder.”

Gazetecilerin “AK Parti, fabrika ayarlarına dönecek mi?” sorusu üzerine Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“AK Parti, ayarlarındadır, ondan kuşkunuz olmasın. Biz insanların kendi ana lisanlarını, ana kültürlerini geliştirmesini sonuna kadar savunuruz. Bu, bir insanlık problemidir fakat ana lisanlar üzerinden siyasi argüman geliştirip bunları bir ayrımcılık vesilesi olarak ortaya koymanın da bu bölge halkına yapılacak en büyük kötülük olduğunu düşünüyorum. Şu anda Türkiye’deki yasalar isteyen rastgele bir kimsenin istediği televizyon kanalını, radyo kanalını, rastgele bir halde bir okulu kurabilmesini ve burada kendi ana lisanlarında eğitim vermesini mümkün kılan konulardır. Devlet okullarında seçmeli Kürtçe dersleri vardır. Buradaki hassasiyetleri çok ziyadesiyle karşılamış olan bir iktidar olduğumuzu söz etmek isterim.”

“ANA LİSANI ANA SÜTÜ KADAR HELALDİR” 

Bir gazetecinin Kürtçe konserin yasaklandığı argümanlarına yönelik sorusu üzerine Kurtulmuş, “İptal edilen konserlerle ilgili bize belediyelerden gelen bilgi şudur: Bu konserlerin, organizatörlerinin kendi üzerlerine düşen yükümlükleri yeri getirmedikleri için iptal edildiği söyleniyor. Biz öteden beri söylüyoruz, ana lisanı ana sütü kadar helaldir. Beşerler, kendi ana lisanlarıyla ortaya koydukları kültürel yapıtları lisana getirmekte özgürdürler. Bunu kuru bir kelam olarak söylemiyoruz.” sözlerini kullandı.

25 Mart’ta ismi geçen sanatkarlardan birinin Diyarbakır’da iki gün konser verdiğini, konserin de olağanüstü geniş kalabalık tarafından takip edildiğini anımsatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bundan bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanı’mızın Batman ziyareti kapsamında gençlerle yaptığı görüşmede orada bir kızımız kalktı, pek hoş akıcı bir Kürtçe ile Cumhurbaşkanı’mızın önünde meramını anlattı. Hasebiyle bizim insanların ana lisanlarıyla kültürlerini tabir etmeleri, müzik ve türkülerini söyleyebilmeleri, edebiyat ve yapıtlarını ortaya koyabilmeleri, kültürel tarihleriyle barışarak oradaki yapıtları gün yüzüne çıkarmaları konusunda en ufak bir tereddüdümüz yoktur. Bu manada insanların kendi kültürlerini geliştirmesi için AK Parti hükümeti başından beri teşvik etmiştir.”

AK Parti iktidarının Kürt edebiyatının değerli yapıtlarının Kültür ve Turizm Bakanlığınca basılmasını, TRT Kurdi’yi kurarak buradaki vatandaşların kendi ana lisanlarında yayına kavuşmalarını sağladığına dikkati çeken Kurtulmuş, bu bahiste en ufak bir tereddütleri ve karşı çıkışın kelam konusu olmadığını lisana getirdi.

“BİZ OKYANUSLARI AŞARAK BURALARA GELDİK” 

Kurtulmuş, vatandaşların ana lisanlarında türkü ve müzik söylemelerine karşı olmalarının asla düşünülemeyeceğini vurguladı.

“Ana lisanı ana sütü kadar helaldir. Bu, bizim temel anlayışımızdır.” diyen Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“İnsanların lisanlarıyla kendilerini söz etmelerine, bu ana lisanı derken ana lisanın de bir siyasi istismar vesilesi haline dönüşmeden, benim annem Türk olduğu için Türkçe konuşuyorum. Mehdi Bey’in annesi Kürt olduğu için Mehdi Beyefendi Kürtçe konuşuyor. Ne o Kürtçe konuştu diye benden üstün ne ben Türkçe konuşuyorum diye ondan üstünüm. Natürel ki bunları söylerken her ülkede olduğu üzere Türkiye’nin resmi lisanı Türkçedir. Esasen bunu kimse tartışmıyor. Hatırlıyorsunuz, Diyarbakır’da beşerler bırakın cezaevine, adliyeye, hastaneye gittiğinde Kürtçe konuşamıyordu. Tercüman tutulur, mahkeme zabıtlarına işte bir tercüman vasıtasıyla bunlar lisana getirilirdi. Bunları aştık çok şükür. Biz okyanusları aşarak buralara geldik. Bir derede kimse bu ülkeyi bu milletin çocuklarını boğmaya kalkmasın. Bu türlü bir şey olmaz.”

Sahipsiz hayvanlarla ilgili soru üzerine Kurtulmuş, yalnızca Diyarbakır’da değil, Türkiye’nin her yerinde “sokak hayvanları” sıkıntısının kıymetli bir bahis olduğunu belirtti.

Allah’ın yalnızca kullarına değil, yarattığı her şeye yeterlilikle, güzellikle mukabele etmenin görevleri olduğunu anlatan Kurtulmuş, “sokak hayvanları” kimsesiz oldukları için onlara karşı asla makûs muamele yapılamayacağını söyledi.

Bunun için hayvan barınaklarının kesinlikle yapılması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, “Belediye, bu husustaki imkanlarını seferber etsin. Hayvan hakları konusundaki hassaslığı artıran kıymetli bir siyasi harekatın olduğunu söylemek isterim. Bu hususta yasa çıkardık. Ayrıyeten bir taraftan hayvanlarımızı korurken öteki taraftan sokak hayvanlarının vatandaşlara ziyan vermeyeceği halde önlemleri artırdık.” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, AK Parti Genel Merkez Bayan Kolları MKYK üyesi Suna Kepoğlu Ataman, AK Parti Vilayet Lideri Muhammed Şerif Aydın ile kentteki lokal ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

Kurtulmuş, daha sonra merkez Sur ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla görüştü.

KAYNAK: AA

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.