Ayvalık’ta “İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Yenilebilir Enerji” Çalıştayı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi tarafından “Yerelde İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji” konulu çalıştay düzenlendi.

Ayvalık Belediyesi’ne ait Halil Başyazgan Küçükköy Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayın açılışında; Yüksek Çevre Mühendisi-Koru Çevre Kurucu Ortağı Deniz Tosun, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlilerinden Doç. Dr. Baybars Fil “Atık Yönetimi ve Sıfır Atık”, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Balıkesir İl Müdürlüğü Personeli Gökhan Öktem “İklim Değişikliği”, İnşaat-Çevre Mühendisi Gamze Gülbay “Enerji” konularında konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştay’da; Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, ADD Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, TEMA Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Haluk Ays, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Meclis Üyesi Onur Satıcı, Ayvalık Belediyesi Küçükköy Sorumlusu Murat Akıner, EMEK Partisi Balıkesir İl Başkanı Cemil Tosunoğlu, Ayvalık Mimarlar Odası Temsilcisi Füsun Atay ve vatandaşlar hazır bulundu.

Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sürdürülebilir bir çevre yaklaşımı, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlıdır. Bu nedenle her birinin doğru yönetilmesinin, hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Başkan Ergin yaptığı konuşmada, “Yaşadığımız dünyanın, içinde bulunduğumuz çağın, yer aldığımız coğrafyanın, devraldığımız doğal, tarihi ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara teslim edilmesinin sorumluluğunu taşıyarak, içinde yaşadığımız doğanın hakları olduğu temelinden hareketle doğa hakları bakış açısını her bir yurttaşımızın içselleştirmesini sağlamayı ve politika önerileri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, insanı merkeze alan, doğayı insanın mülkü olarak gören, doğal kaynakları sınırsızca ve sorumsuzca tüketen politikaların yerine, doğanın haklarının teslimini ve çevre sorunlarının çözümü için etkin mücadeleyi herkesin görevi olarak kabul etmek istiyoruz. Bu görev yaşam hakkının yanı sıra sosyal adalet ilkemizin de bir gereğidir. Daha adil ve eşit bir toplum inşa etmenin ön koşulu, doğa hakları yönünde davranış ve tutum geliştirmek ve çevre adaletini sağlamakla mümkündür. Doğanın telafisi mümkün olmayan hasarlara uğratılmasının önüne geçmek için doğa haklarının üstün hak olması, iklim krizinin dünyamızın acil çözüm bekleyen sorunu olduğu bilinciyle iklim adaleti çerçevesinde geciktirmeden çözümü, çölleşmeyi sona erdirecek katılımcı su yönetimi politikası, var olmamızın sebebi toprak ananın bütünselliğinin bozulmaması, enerji ihtiyacı bahane edilmeksizin enerji demokrasisi çerçevesinde enerji adaletinin sağlanması, yaşam alanlarımızı savunma mücadelesinde yurttaş katılımcılığının artırılması ve sivil toplum ile dayanışma anlayışıyla karar alma süreçlerinin işletilmesi temel çıkış noktalarımızdır. Bu bağlamda doğa hakları ve ekoloji alanında doğrudan mücadele veren, doğa hakları için çalışan sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, gönüllü gruplar ve yerel hareketler sürekli temas halinde olup çalışmalarına destek sunmayı da amaçlıyoruz. Çevresel etkileri olan-olacak her türlü eylem ve davranışın tekil olarak değil, bütüncül bir anlayışla değerlendirilmesini sağlayacak bir anlayışla doğanın korunması ve bir miras olarak gelecek kuşaklara aktarılması için planlamalar yapacağız. Ayvalık Belediyesi’nin doğa algısı; insanı merkeze alan ve doğa hakkını sadece insan odaklı olarak öngören anlayışı reddetmektedir. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamak ve doğa hakkı herkesindir” dedi.

Çalıştayda konuşan Yüksek Çevre Mühendisi-Koru Çevre Kurucu Ortağı Deniz Tosun, hazırladıkları çalıştayla atık yönetimi, sıfır atık, iklim değişikliği, enerji konularını irdelerken bu alanlarda yerelde gerçekleştirebilecek sürdürülebilir çözümlerin üzerinde durmak ve sorunlara kalıcı ve katılımcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

“Dünya bir derece ısındı. Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu”

Temiz, sağlıklı ve yeşil çevre çağdaşlığın simgesi olduğu kadar böyle bir ortamda yaşamanın da bireylerin temel hakkı olduğunu savunan Tosun, “Çevre hakkı evrensel insan hakları kapsamında yer alır. Ekolojik dengeleri gözetmeyen kalkınma çabaları sürdürülebilir değildir. Bu nedenle, üretim, büyüme, sanayileşme, kentleşme uğraş ve politikaları, ne pahasına olursa olsun anlayışı ile değil, çevreyi ve doğayı kirletip tahrip etmeden yürütülmelidir. Sanayileşme ve enerji tüketimi ile çevre koruma politikaları birbirinin engeli değil, beraber geliştirilmeleri gereken hedeflerdir. Teknoloji tercihlerinde çevreyi koruma boyutu kesinlikle dikkate alınmalı; çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili teknolojilerin transferi, özümlenmesi ve üretimi desteklenmelidir. Tüketici toplumu ile çevre korumacılığı arasında dengeli bir ilişki kurmak için çaba harcanmalı, çevrenin kirlenmesinin bedelini kirletenin ödemesini sağlanmalı, çevre sorunları yaratma olasılığı bulunan yatırım ve uygulamalarda yöre halkının bilgilenmesi sağlanmalı; temiz, sağlıklı ve yeşil bir dünya için çevrenin ve doğanın korunması bilincini yaygınlaştırmak için, tanıtsal ve eğitsel faaliyetlere önem verilmelidir. Hepimizin bildiği gibi küresel ısınma dünyamızın en büyük sorunlarından biri; sanayi öncesi döneme göre dünya bir derece ısındı. Bu ısınma sonucu iklimde büyük değişiklikler oldu. Deniz seviyesi yükseldi, buzullar erimeye başladı. Sera gazı emisyonlarının artması ve azaltılamamasının bir sonucu olarak küresel ısınmanın 2050’lerde 1,5 derece sınırını aşması bekleniyor. Eğer bu gerçekleşirse Akdeniz’de tatlı su kaynaklarının yüzde 10’a yakın azalması, yangınların yüzde 37 oranında artması, Avrupa şehirlerinde sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 15 ile yüzde 22 oranında artması söz konusu. Buzullardaki erime sonucu deniz seviyesinin yükseleceği, sahillerde yaşayan 400 milyon insanın hayatını kaybedebileceği ya da kaybetmemek için evini, yurdunu terk edeceği öngörülüyor. Sadece bu veriler dahi bize, acilen doğa ve çevreye bakış açımızı değiştirmemiz gerektiğini, doğayı ve çevreyi harcanabilir ve kendiliğinden yenilenen kaynaklar olarak değil, korunması ve sürdürülmesi bizim tarafımızdan sağlanacak bir miras olarak görmemiz gerektiğini anlatıyor” ifadelerini kullandı.

“İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için bireylerden genele herkesin çalışması gerekiyor”

Balıkesir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden katılım sağlayan Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, İklim değişikliği ve etkileri konusunda sunum yaptı.

Sunumunda; İklim değişikliğinin ülkemizi ve dünyayı etkilediğini, yerelden ulusala iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için bireylerden genele herkesin çalışmasının önemli olduğunu, değişen iklim sürecine uyum konusunda daha fazla çalışılması gerektiğini belirten Öktem, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapmış olduğu çalışmaları, ülkemizdeki iklim değişikliği konusundaki afetleri ve iklim değişikliği ve uyum konusundaki ulusal ve uluslararası iyi örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Çalılştayda konuşan Balıkesir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Baybars Fil ise atıkların geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılmasının önemine işaret ederek, konuyla ilgili beş önemli noktaya dikkat çekti.

Doç. Dr. Fil, “Tek amacımız israfı önlemek, doğal kaynakları az kullanmak olmalı. Atık miktarını azaltmalı ve ihtiyaç fazlası kullanımların önüne geçmeliyiz. Bunun içinde en önemli aşama atıkların kaynağında ayrıştırılmasıdır” dedi.

Çalıştayın öğle yemeğinin ardından gerçekleşen ikinci etabında ise; çevre Mühendisi Büşra Şirin “Ayvalık İlçesi Sıfır atık Koordinasyon Biriminin Oluşturulması ve İlçedeki Durumun Değerlendirilmesi” konularında bilgiler verdi.

“İklim Değişikliğine Karşı İlçede Alınabilecek Önlemler ve Durum Değerlendirmesi” konusunda İnşaat-Çevre Mühendisi Gamze Gülbay Büyükdemirel’in sunumunun ardından çalıştay, Yüksek Çevre Mühendisi Deniz Tosun’un “Yenilenebilir Enerji Uygulamaları” konusunda yaptığı sunumla sona erdi.

Çalıştayın ikinci gününde ise katılımcılarla birlikte gerçekleştirilecek çevre gezisi ve sahil temizliği ile pilot sıfır atık uygulaması yapılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.