Demirören–Ziraat Bankası’nın arazi sürecinde yeni gelişme: Bakanlığın ‘irtifak’ oyunu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Demirören Holding’e verdiği 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon liralık kredilere karşı Ziraat Bankası’na geçen İstanbul Göktürk’teki toprakların imar planı sürecinde değişikliğe gitti.

Golf alanı olarak kullanılan toprakları geçen aylarda tekrar imara açan bakanlık, bölgede yaşayanların ‘irtifak’ haklarına ait itirazların tamamını dikkate almadan birtakım küçük değişiklikler yaptı. Asıl itirazların yapıldığı ve bakanlık tarafından imara açılan eski ‘özel spor alan’larına ise dokunmadı. Bölge halkında ise kelam konusu toprakların yeşil alan olarak kalacağına dair vaktinde verilen taahhütnameler bulunuyor.

Bakanlık, Göktürk’te Kemer Country yerleşkesi içindeki golf alanı olarak kullanılan toprakları İBB’nin mahkeme kararı doğrultusunda ‘özel spor alanı’na almasına rağmen imara açmıştı. Bölgeyi sarsıntı kanunu kapsamında belirlenen riskli alanlara karşılık yeni yerleşim alanları olarak kabul edilen “Rezerv Yapı Alanı” kapsamına almıştı. Böylece de alanda plan yapma yetkisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin elinden alınarak bakanlığa aktarılmış oldu. Bölgede imar planı sürecinde yetkili kurum da bakanlık olarak belirlendi. Bölge halkı ise hem bakanlığa itirazda bulundu hem de bakanlık kararının iptali istemiyle dava açtı.

‘İNŞAAT YAPILAMAZ’

Dava dilekçesinde bölge halkının birçok itirazı yer aldı. Bunlardan bir tanesi malikleri irtifak hakları üzerineydi. Dilekçede Kemerköy Sitesi’nin bulunduğu proje alanının tamamının Demirören Holding’in sahip olduğu Kemer Yapı ve Turizm A.Ş.’ye ilişkin olduğu ve proje gerçekleştirilirken 30 hektar büyüklüğündeki golf alanı olarak kullanılan bölgenin maliklere devredilmediği, şirket mülkiyetinde bırakıldığı anlatıldı. Dilekçede şirket tarafından, kelam konusu golf alanlarının özel spor alanı olarak kalması, her vakit yeşil alan olarak kullanılabilmesini temin etmek için maliklere o periyot taahhütnameler verildiğine de dikkat çekildi. Ayrıyeten tapuda malikler lehine kelam konusu alanlarda inşaat yapılmayacağına dair irtifaklar da tesis edildiği anlatıldı. Dilekçede özetle “dava konusu planlar ve rezerv yapı alanı kapsamında ‘inşaat yapılamayacağına dair irtifak hakkı’ tesis edilmiş parseller bulunmaktadır. Bu nedenle alanın yapılaşmaya açılmak üzere rezerv yapı alanı olarak belirlenmesi hukuken mümkün değildir” denildi.

BAKANLIK DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Bakanlık kelam konusu alana ait geçen günlerde küçük ve büyük ölçekli planlarda onama sonu değişikliğine gitti. İlanda imar planlarına ait itirazların kıymetlendirilerek irtifak hakları nedeniyle itirazların uygun bulunduğu belirtildi. Kabul edilen itirazlar kapsamında onama sonu değişikliğine gidildiği belirtilen ilanda yeni sonları gösteren harita da yayımlandı. Plan münasebet raporunda, “Askı sürecinde ilgilileri tarafından gelen itirazlar değerlendirilmiş, irtifak kullanımları ve mevcut kullanımlar dikkate alınmış olup, uygulamaya yönelik belirsizliklerin giderilebilmesi ismine irtifaklı alanlar plan hududunun dışına çıkarılmıştır. Plandan çıkartılan bu alanların da 06.04.2022 onay tarihli imar planlarından evvelki yasal durum devam ettirilecektir” denildi. Yayımlanan harita incelendiğinde asıl itiraz konusu olan ve irtifak haklarının tapuya şerh edildiği belirtilen büyük alanlara ve hala golf alanı olarak kullanılan topraklara dokunulmadığı görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan aldığı 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi Kemer Country’de, üzerinde golf alanlarının bulunduğu ilişkin yerlerini ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir mühlet sonra 4 Eylül 2018’de, yerler Etraf ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlığın hazırladığı imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Bu kısım yaklaşık 26 futbol alanına denk geliyordu.

DEMİRÖREN KREDİLERİ ÖDEMEDİ

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda birtakım düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için kelam konusu ipotekli yerler, Ziraat Bankası’na devredildi.

Bakanlığın kelam konusu toprakları imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken, Ziraat Bankası yerleri 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlan açıklamalarında çoğunluğu ‘konut’ alanında kaldığı söz edilen yerler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.

Bunun üzerine banka, üzerinde golf alanlarının bulunduğu toplam sekiz parseli, 15 milyon liraya eski sahibi Demirören’e kiraladı. Tüm bu süreç Sayıştay’ın 2020 kontrol raporuna da yansıdı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.