Tasarruf finansman 2023’te 2 kat büyüdü

Birol BOZKURT

2 022 yılında regüle edilen ve Finansal Kurumlar Birliği bünyesine dâhil edilen Tasarruf Finansman şirketleri hızlı büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda Finansal Kurumlar Birliği Başkan Vekili Eyüp Akbal ile sektörün 2023 yılı değerlendirmesini ve gelecek dönem hedeflerini konuştuk.

Eyüp Akbal ayrıca sektörle ilgili son düzenleme olan 29 Aralık 2023 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yapılan değişikliğin detaylarını ilk kez DÜNYA’ya anlattı. Eyüp Akbal, bahsi geçen değişikliği tasarruf finansman sektörünün sürdürülebilir büyümesi noktasında önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Tasarruf finansman sektörü olarak Finansal Kurumlar Birliği’ne dâhil olduktan hemen sonra çalışmalarını hızlandırdıklarını ve yetkili mercilerle birçok görüşmeler yaptıklarını söyleyen Akbal, “Sektörümüzün daha iyi bir noktaya gelmesi için atılması gereken adımlar ve iyileştirmeler ile ilgili, çok daha fazla kişinin en uygun maliyetli finans modeli ile ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasına kolaylık sağlayabilmek adına pek çok görüşmeler gerçekleştirdik.

Yapmış olduğumuz çalışmaların ve görüşmelerin dönüşlerini geçen ay yayımlanan yönetmelik değişikliğinde gördük. Daha fazla kişinin tasarruf finansman sektörünün sunduğu en uygun maliyetli finans modelinden faydalanmasını sağlayabilmek adına sunduğumuz önerilerimizin önemli bir kısmının hayata geçirildiğini görmek bizi ziyadesiyle memnun etti” dedi.

“Aktif büyüklüğümüz 24 milyar TL’ye ulaştı”

Kredi faizlerinin hızla yükseldiği bu dönemde uygun maliyetli finansman sunan Tasarruf Finansman şirketlerine ilgi de artmış gibi görünüyor. Son yapılan düzenlemenin sektörün büyümesine katı vereceğini söyleyen Akbal, “Tasarruf finansman sektörünün bugün 420’ye yakın şube, 4 bin 200’ün üzerinde çalışan ve 400 bine yaklaşan müşteri sayısı bulunuyor.

Aralık 2022 itibarıyla 14,3 milyar TL aktif büyüklüğü olan sektörün Kasım 2023’te aktif büyüklüğü 24 milyara ulaşmış durumda. Yine aynı dönemde toplam sözleşme tutarı %96 oranında artarak 154 milyar TL oldu. Bu süreçte sektörümüzün öz kaynakları da iki katından fazla arttı. Gerçekleşen yönetmelik değişikliğinin de önümüzdeki dönem tasarruf finansman sektörünün sürdürülebilir büyümesinde önemli bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyiz.

Yapılan değişiklikler ile birlikte sektörümüzde faaliyet gösteren altı şirketin hızlı bir büyüme sürecine gireceğini öngörüyoruz. Diğer yandan yönetmelik değişikliği ile hareket alanı genişleyen sektörümüzde müşteri sayısında artış olacağı gibi, bununla birlikte yüz binlerce kişinin faiz ve kredi maliyetine katlanmadan kendi ödeme gücüne göre taksit tutarını belirlediği bir ödeme planıyla ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olmasının önü de açılmış oldu.

Ayrıca yönetmelik değişikliği ile birlikte tasarruf finansman sektörünün bilinirliğinin artması adına daha çok çalışmalar gerçekleştiriyor olacağız. Böylelikle uygun maliyetli finans modelimiz sayesinde sadece sektörümüze değil, tasarruf oranlarının artmasına sunduğumuz katkı ile Türkiye’nin ekonomik gelişimine de destek sağlayacağız.

“Tahsisat süreçlerinin standartlaşması önemliydi”

Başka bir ifadeyle tasarruf sahiplerinin birikimlerinin artması, istihdam oranlarının yükselmesi ve yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılması konusunda da önemli bir rol oynayacak” diye konuştu.

Tahsisat süreçlerinin belli bir standart zemine oturulması konusunu da değerlendiren Eyüp Akbal, “Sizin de ifade ettiğiniz gibi tasarruf finansman şirketlerinin tahsisat süreçleri, şirketlerin inisiyatifinden bağımsız hâle getirilerek standartlaştırıldı.

Yönetmelikle, sözleşmede öngörülen tahsisat tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tahsisat yapma yükümlülüğü getirildi. Sektördeki tahsisat uygulamasının standart hâle getirilmesi, en uygun maliyetli finans modelini kullanan tasarruf sahipleri nezdinde sistemin anlaşılabilirliği ve müşteri memnuniyeti adına önemli bir adım oldu.

Sektör olarak BDDK’nin düzenlemesine ve gözetimine tabi olduğumuz için sürekli olarak denetlenmemiz mali yapımızın güçlendirilmesine ve daha geniş kitlelere çözüm üretmemize yardımcı olmaktadır. Bu nedenle sektörümüzün sürdürülebilir gelişiminin devam etmesi açısından standardizasyon ayrı bir öneme sahip” ifadelerini kullandı.

Konutta sözleşme tavanı 7,2 milyon TL

Sektörün uzun süredir talep ettiği sözleşme tavan tutarıyla ilgili yapılan değişikliği de değerlendiren FKB Başkan Vekili Eyüp Akbal şunları söyledi; “Bugünkü ekonomik konjonktürde enflasyonist ortamı göz önünde bulundurduğumuzda tasarrufun öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını görüyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz tasarruf finansman sektörü de aslında tam da bu duruma çözüm üreten bir konumda bulunuyor. Sözleşme tavan tutarındaki artışın, konut için 7,2 milyon TL’ye ve araç için ise 2,8 milyon TL’ye yükseltilmesi müşterilerimizin taleplerine daha iyi cevap vermemizin önünü açtı. Dolayısıyla sektörümüzün de önü açılmış oldu.

Başka bir açıdan değerlendirdiğimizde ise sözleşme tavan tutarındaki artış; kişilerin daha fazla tasarruf yapmasına imkân sağlarken, tasarrufların değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasındaki oranların yükselmesine de katkı sağlayacak. Diğer yandan tavan tutarındaki artış sektörümüzün hedef kitlesini de genişleterek satın alma ve tasarruf olanakları yüksek müşterilere de çözüm üretmemizin önünü açan önemli bir gelişme oldu.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx